ดาวน์โหลด

ระบบปริ้นท์สีความแม่นยำสูงจากสโนว์ไวท์ดิจิตอลโฟโต้เซอร์วิสลูกค้าที่ต้องการงานปริ้นท์รูประดับมืออาชีพ สามารถดาวน์โหลดโปรไฟล์สีไปติดตั้งในเครื่องของท่าน เพื่อทำการพรู๊ฟสี หรือแปลงโปรไฟล์สีให้งานปริ้นท์มีความแม่นยำ สีตรงกับจอมอนิเตอร์ของท่านได้ 

สำหรับลูกค้าที่ไม่ทราบว่าระบบการจัดการสี และโปรไฟล์สีคืออะไร ควรอ่านบทความเรื่อง การใช้งานระบบจัดการสีเพื่องานปริ้นท์ระดับมืออาชีพ ก่อน

สำหรับลูกค้าออนไลน์


สโนว์ไวท์ออนไลน์

(สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการอัดรูปออนไลน์ eservice.snowwhite.co.th)
โปรไฟล์สีปกติ
ไฟล์ ชื่อโปรไฟล์ กระดาษ ผิว ขนาดรูป
SNW_PRO_GLOSSY.icc www.snowwhite.co.th PRO Glossy Super Digital Professional มัน เล็กสุดถึง 6"x9"
SNW_PRO_LUSTRE.icc www.snowwhite.co.th PRO Lustre Super Digital Professional ด้าน เล็กสุดถึง 12"x18"
SNW_PRO_XL_LUSTRE.icc www.snowwhite.co.th PRO XL Lustre Super Digital Professional ด้าน ตั้งแต่ 13"x20" ถึง 24"x100"
SNW_KODAK_GLOSSY.icc www.snowwhite.co.th KODAK Glossy Kodak Royal มัน เล็กสุดถึง 6"x9"
โปรไฟล์สีขอบเขตสีกว้างพิเศษ (ลูกค้าต้องตกแต่งไฟล์ภาพมาอย่างดีแล้ว เพราะทางร้านจะไม่มีการปรับความคมชัดหรือแสงสีใด ๆ เพิ่ม)
SNW_WIDE_PRO_GLOSSY.icc www.snowwhite.co.th WIDE PRO Glossy Super Digital Professional มัน เล็กสุดถึง 6"x9"
SNW_WIDE_PRO_LUSTRE.icc www.snowwhite.co.th WIDE PRO Lustre Super Digital Professional ด้าน เล็กสุดถึง 12"x18"
อื่น ๆ
SnowWhiteOnline.atn Photoshop Actions สำหรับแปลงโปรไฟล์สีสำหรับลูกค้าออนไลน์และสโนว์ไวท์สาขา 3
Install_WIN.cmd ตัวติดตั้งโปรไฟล์สีแบบอัตโนมัติ สำหรับ Windows XP/Vista/7/8
Instasll_OSX.command ตัวติดตั้งโปรไฟล์สีแบบอัตโนมัติ สำหรับ Mac OS X
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์ 14.2 MB อัพเดตล่าสุด 15 มิ.ย. 58

สำหรับลูกค้าใช้บริการที่สาขา


สโนว์ไวท์สาขา 1

โปรไฟล์สีปกติ
ไฟล์ ชื่อโปรไฟล์ กระดาษ ผิว ขนาดรูป
SNW1_PRO_GLOSSY.icc Snow White 1 PRO Glossy Super Digital Professional มัน เล็กสุดถึง 6"x9"
SNW1_PRO_LUSTRE.icc Snow White 1 PRO Lustre Super Digital Professional ด้าน เล็กสุดถึง 12"x18"
SNW1_KODAK_GLOSSY.icc Snow White 1 KODAK Glossy Kodak Royal มัน เล็กสุดถึง 6"x9"
SNW_PRO_XL_LUSTRE.icc www.snowwhite.co.th PRO XL Lustre Super Digital Professional ด้าน ตั้งแต่ 13"x20" ถึง 24"x100"
อื่น ๆ
SnowWhiteBranch1.atn Photoshop Actions สำหรับแปลงโปรไฟล์สีสำหรับลูกค้าสโนว์ไวท์สาขา 1
Install_WIN.cmd ตัวติดตั้งโปรไฟล์สีอัตโนมัติ สำหรับ Windows XP/Vista/7/8
Install_OSX.command ตัวติดตั้งโปรไฟล์สีอัตโนมัติ สำหรับ Mac OS X
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์ 8.1 MB อัพเดตล่าสุด 15 มิ.ย. 58

สโนว์ไวท์สาขา 2

โปรไฟล์สีปกติ
ไฟล์ ชื่อโปรไฟล์ กระดาษ ผิว ขนาดรูป
SNW2_37_PRO_GLOSSY.icc Snow White 2-37 PRO Glossy Super Digital Professional มัน เล็กสุดถึง 6"x9"
SNW2_37_PRO_LUSTRE.icc Snow White 2-37 PRO Lustre Super Digital Professional ด้าน เล็กสุดถึง 12"x18"
SNW2_37_KODAK_GLOSSY.icc Snow White 2-37 KODAK Glossy Kodak Royal มัน เล็กสุดถึง 6"x9"
SNW_PRO_XL_LUSTRE.icc www.snowwhite.co.th PRO XL Lustre Super Digital Professional ด้าน ตั้งแต่ 13"x20" ถึง 24"x100"
อื่น ๆ
SnowWhiteBranch2.atn Photoshop Actions สำหรับแปลงโปรไฟล์สีสำหรับลูกค้าสโนว์ไวท์สาขา 2
Install_WIN.cmd ตัวติดตั้งโปรไฟล์สีอัตโนมัติ สำหรับ Windows XP/Vista/7/8
Install_OSX.command ตัวติดตั้งโปรไฟล์สีอัตโนมัติ สำหรับ Mac OS X
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์ 8.0 MB อัพเดตล่าสุด 15 มิ.ย. 58

สโนว์ไวท์สาขา 3

(โปรไฟล์เดียวกันกับสโนว์ไวท์ออนไลน์)
โปรไฟล์สีปกติ
ไฟล์ ชื่อโปรไฟล์ กระดาษ ผิว ขนาดรูป
SNW_PRO_GLOSSY.icc www.snowwhite.co.th PRO Glossy Super Digital Professional มัน เล็กสุดถึง 6"x9"
SNW_PRO_LUSTRE.icc www.snowwhite.co.th PRO Lustre Super Digital Professional ด้าน เล็กสุดถึง 12"x18"
SNW_PRO_XL_LUSTRE.icc www.snowwhite.co.th PRO XL Lustre Super Digital Professional ด้าน ตั้งแต่ 13"x20" ถึง 24"x100"
SNW_KODAK_GLOSSY.icc www.snowwhite.co.th KODAK Glossy Kodak Royal มัน เล็กสุดถึง 6"x9"
โปรไฟล์สีขอบเขตสีกว้างพิเศษ (ลูกค้าต้องตกแต่งไฟล์ภาพมาอย่างดีแล้ว เพราะทางร้านจะไม่มีการปรับความคมชัดหรือแสงสีใด ๆ เพิ่ม)
SNW_WIDE_PRO_GLOSSY.icc www.snowwhite.co.th WIDE PRO Glossy Super Digital Professional มัน เล็กสุดถึง 6"x9"
SNW_WIDE_PRO_LUSTRE.icc www.snowwhite.co.th WIDE PRO Lustre Super Digital Professional ด้าน เล็กสุดถึง 12"x18"
อื่น ๆ
SnowWhiteOnline.atn Photoshop Actions สำหรับแปลงโปรไฟล์สีสำหรับลูกค้าออนไลน์และสโนว์ไวท์สาขา 3
Install_WIN.cmd ตัวติดตั้งโปรไฟล์สีอัตโนมัติสำหรับ Windows XP/Vistsa/7/8
Install_OSX.command ตัวติดตั้งโปรไฟล์สีอัตโนมัติสำหรับ Mac OS X
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์ 14.2 MB อัพเดตล่าสุด 15 มิ.ย. 58


วิธีการติดตั้ง

Windows
- ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ Install_WIN.cmd (ติดตั้งอัตโนมัติ) หรือ ก๊อบปี้ไฟล์นามสกุล .icc ทั้งหมดไปไว้ใน C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color
Mac OS X
- ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ Install_OSX.command (ติดตั้งอัตโนมัติ) หรือ ก๊อบปี้ไฟล์นามสกุล .icc ทั้งหมดไปไว้ใน ~/Library/ColorSync/Profiles

ตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้ง
ให้ลูกค้าเปิดไฟล์รูปในโปรแกรม Photoshop แล้วไปที่เมนู Edit แล้วเลือก Convert to Profile จะปรากฏหน้าต่างด้านล่างนี้ขึ้นมา หากการติดตั้งโปรไฟล์สีเสร็จสมบูรณ์ ในส่วนของ Destination Space ให้ลูกค้ากดเลือกโปรไฟล์สี จะพบว่ามีโปรไฟล์สีของร้านสโนว์ไวท์ปรากฏขึ้นมาให้เลือกตามตัวอย่างในรูป

ตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้ง

และสำหรับ Photoshop Actions ลูกค้าต้องทำการติดตั้งในโปรแกรม Photoshop ด้วยตนเอง โดย อ่านวิธีการติดตั้ง Photoshop Actions ได้ที่นี่

วิธีการใช้งาน

อ่านวิธีการใช้งานได้จากบทความ วิธีการใช้งานระบบจัดการสีเพื่องานปริ้นท์ระดับมืออาชีพ

สิ่งที่ควรทราบ

- ลูกค้าต้องเลือกใช้โปรไฟล์สีให้ถูกต้องตามประเภทกระดาษที่ต้องการล้างอัดและสาขาที่ใช้บริการ

- โปรไฟล์สีของเราไม่สามารถนำไปใช้กับผู้ให้บริการรายอื่นได้ หรือปริ้นท์กับอุปกรณ์อื่นได้
- ในการเทียบสี ลูกค้าต้องทำการคาลิเบรตจอมอนิเตอร์ของท่านให้แสดงผลถูกต้องตามมาตรฐานก่อน หากไม่คาลิเบรตมอนิเตอร์ ไม่สามารถเทียบสีได้เด็ดขาด
- หากไม่สะดวกแปลงโปรไฟล์สีด้วยตนเอง สามารถแจ้งให้ทางเราทำการแปลงไฟล์เข้าสู่โปรไฟล์สีให้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม แต่ทางร้านสงวนสิทธิในการเลือกแปลงเฉพาะไฟล์ที่ถ่ายและตกแต่งมาอย่างดีแล้วเท่านั้น

โปรไฟล์สีขอบเขตสีกว้างพิเศษ

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการอัดรูปออนไลน์ หรือใช้บริการที่สโนว์ไวท์สาขา 3 สามารถเลือกใช้โปรไฟล์ชนิดพิเศษสำหรับรูปขนาดไม่เกิน 12"x18" นิ้ว (กระดาษด้าน) หรือไม่เกิน 6"x9" นิ้ว (กระดาษมัน) ที่ออกแบบมาสำหรับลูกค้ามืออาชีพที่มีความแม่นยำในเรื่องของแสงและสีของไฟล์ภาพและทำไฟล์มาพอดีแล้ว และต้องการสั่งปริ้นท์โดยไม่มีการปรับแต่งความคมชัดหรือแสงสีเพิ่มเติม สามารถนำโปรไฟล์แบบ Wide Gamut ของเราไปใช้ได้ซึ่งโปรไฟล์พิเศษนี้จะมีขอบเขตสีที่กว้างกว่าโปรไฟล์ปกติประมาณ 20%